Doorzoek de cao

Nieuws

De nieuwe pensioenafspraken tussen cao-partijen, die sinds 1 april 2024 zijn van kracht zijn, zijn vastgelegd in een addendum bij de CAO Banken 1 januari 2023 – 1 januari 2025. Dit addendum dient ter vervanging van hoofdstuk 11 in deze cao. Het addendum is per vandaag in pdf te downloaden (zie rechtsboven op deze website). Een Engelstalige versie volgt zo spoedig mogelijk.

Een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen en De Unie heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de pensioenafspraken voor de CAO Banken 2023-2024. Daarmee hebben de cao-partijen een akkoord bereikt. De pensioenafspraken in de cao gelden per 1 april 2024.

Per 1 april aanstaande zal Alle de Vries uit dienst treden bij Deutsche Bank en daarmee ook zijn rol als bestuurslid van de Werkgeversvereniging van Banken (WVB) per diezelfde datum neerleggen.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie hebben op 8 maart een onderhandelingsresultaat bereikt over pensioenafspraken in de CAO Banken 2023 - 2024.

Per vandaag is de website van de CAO Banken geactualiseerd. De tekst van de CAO Banken 2023-2024 is artikelsgewijs te raadplegen. De volledige cao-tekst kan ook in pdf gedownload worden. Zie hier een overzicht voor de belangrijkste wijzigingen (link naar bijlage).

 

Een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen en De Unie heeft ingestemd met het eindbod van de Werkgeversvereniging Banken voor de CAO Banken 2023-2024. Daarmee zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie op 14 december 2022 een nieuwe CAO Banken overeengekomen.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken