Doorzoek de cao

Nieuws

Sommige mensen hebben het extra moeilijk op de arbeidsmarkt, door een beperking bijvoorbeeld. De Participatiewet beoogt dat er ook voor deze doelgroep meer ruimte komt op de werkvloer. In de CAO Banken 2017-2019, afgesloten tussen de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen, is een bijzondere afspraak gemaakt: elke deelnemende bank koopt minstens één participatiecertificaat. En helpt daarmee iemand aan passend werk.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties hebben op 12 december jl. het verzoek tot deelname aan de verzamel cao Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) ingediend bij de Stichting PAWW.

Vanuit het bestuur SPAWW heeft de Werkgeversvereniging Banken (WVB) bericht ontvangen dat de geplande ingangsdatum van 1 april a.s. helaas niet gehaald gaat worden.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties hebben op 12 december jl. het verzoek tot deelname aan de verzamel cao Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) ingediend bij de Stichting PAWW.

Op dinsdag 16 mei werd door de werkgeversvereniging van banken (WVB) het Charter Diversiteit, onderdeel van het kennisplatform Diversiteit in bedrijf, ondertekend.

De banken die deelnemen aan de CAO Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken stellen samen tenminste 23 zogeheten ‘participatiecertificaten’ ter beschikking voor werkzoekenden met een verminderd arbeidsvermogen.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken