Doorzoek de cao

Nieuws

Op 2 maart 2022 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2022.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2021 overleg gevoerd over de CAO Banken 2022.

Op 6 januari jl. hebben cao-partijen verder overlegd over de CAO Banken 2022 en verder.

Op 14 december jl. hebben de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties, t.w. CNV Vakmensen, De Unie en FNV Finance, overleg gevoerd over de CAO Banken 2022 e.v.. Dit in vervolg op de eerdere verkennende gesprekken in november jl. waarin partijen hun voorstellenbrieven hebben toegelicht.

Op 9 maart 2021 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2021 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2021. De overeengekomen structurele loonsverhoging bedraagt 1,4% per 1 juli 2021. Ook zijn twee studie-afspraken gemaakt over anders werken en het pensioenakkoord.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2020 constructief overleg gevoerd over de CAO Banken 2021 e.v.. Het resultaat van dit overleg is een eindbod vanuit de WVB voor een cao met een looptijd van 1 jaar (van 01-01-21 tot en met 31-12-21) met een structurele loonsverhoging van 1,4% per 1 juli a.s.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken