Doorzoek de cao

Nieuws

Vanuit het bestuur SPAWW heeft de Werkgeversvereniging Banken (WVB) bericht ontvangen dat de geplande ingangsdatum van 1 april a.s. helaas niet gehaald gaat worden.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties hebben op 12 december jl. het verzoek tot deelname aan de verzamel cao Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) ingediend bij de Stichting PAWW.

Op dinsdag 16 mei werd door de werkgeversvereniging van banken (WVB) het Charter Diversiteit, onderdeel van het kennisplatform Diversiteit in bedrijf, ondertekend.

De banken die deelnemen aan de CAO Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken stellen samen tenminste 23 zogeheten ‘participatiecertificaten’ ter beschikking voor werkzoekenden met een verminderd arbeidsvermogen.

Op 27 januari 2017 hebben de Werkgeversvereniging Banken (WVB), CNV Vakmensen en De Unie overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Banken. De cao sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van loon, pensioenen, derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en werkgelegenheid.

Zodra je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt eindigt volgens de CAO Banken het dienstverband. Steeds vaker echter willen zowel werkgever als medewerker dat het dienstverband wordt voortgezet. Tot nu toe zaten er haken en ogen aan het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken