Doorzoek de cao

Nieuws

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie hebben sinds begin oktober 2022 overleg gevoerd over de nieuwe CAO Banken en hebben op diverse onderwerpen resultaten bereikt. Dit overleg heeft ertoe geleid dat de WVB op maandag 28 november 2022 een eindbod heeft gedaan voor de CAO Banken 2023-2024. Beide vakorganisaties zullen dit eindbod neutraal voorleggen aan hun leden. De uitslag van de ledenraadpleging wordt verwacht op woensdag 14 december aanstaande.
Lees meer over de voorstellen in het eindbod (pdf).

Op woensdag 26 oktober hebben cao-partijen verder gesproken over de CAO Banken 2023 en getracht nader tot elkaar te komen op de diverse ingebrachte voorstellen. De onderhandelingen zullen op donderdag 3 november worden voortgezet.

De Werkgeversvereniging Banken en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie zijn op donderdag 6 oktober gestart met een verkenning van de onderwerpen voor de nieuwe CAO Banken. Alle cao-partijen hebben aan de hand van voorstellenbrieven een toelichting gegeven op hun inzet. De belangrijkste onderwerpen voor de komende onderhandelingen zijn de primaire arbeidsvoorwaarden loon in combinatie met looptijd en pensioen. Daarnaast zal gesproken worden over een aantal andere thema’s zoals de hoogte van kostenvergoedingen, duurzame inzetbaarheid, verlof en vitaliteit.
Op woensdag 26 oktober zullen cao-partijen verder onderhandelen.

Op 2 maart 2022 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2022.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2021 overleg gevoerd over de CAO Banken 2022.

Op 6 januari jl. hebben cao-partijen verder overlegd over de CAO Banken 2022 en verder.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken