Doorzoek de cao

Nieuws

Op 9 maart 2021 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2021 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2021. De overeengekomen structurele loonsverhoging bedraagt 1,4% per 1 juli 2021. Ook zijn twee studie-afspraken gemaakt over anders werken en het pensioenakkoord.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2020 constructief overleg gevoerd over de CAO Banken 2021 e.v.. Het resultaat van dit overleg is een eindbod vanuit de WVB voor een cao met een looptijd van 1 jaar (van 01-01-21 tot en met 31-12-21) met een structurele loonsverhoging van 1,4% per 1 juli a.s.

Op 7 maart 2019 zijn cao-partijen een aantal tekstuele aanpassingen overeengekomen met betrekking tot de pensioenartikelen in de CAO Banken 2019-2020. Deze aanpassingen betreffen verduidelijking van bestaande teksten alsmede aanpassingen ten behoeve van de consistentie in de tekst en de actuele wetgeving. De aanpassingen zijn niet inhoudelijk van aard en veranderen niets aan de oorspronkelijk bedoelde intentie van cao-afspraken.
Lees meer over de tekstuele aanpassingen per artikel in de CAO Banken.

Per 1 januari 2019 geldt een nieuwe Cao Banken. Niet alleen nodig omdat de oude cao afliep. Maar ook omdat het tijd was voor nieuwe afspraken die passen bij een snel veranderende bankensector, aldus Ellen Kok, die voor de Nederlandse Vereniging van Banken de onderhandelingen begeleidde tussen de Werkgeversvereniging Banken en de werknemerspartijen De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance.
Lees meer op NVB.nl

De partijen bij de CAO Banken hebben op donderdag 31 januari 2019 een akkoord bereikt over de CAO Banken 2019 – 2020.

In de CAO 2017-2019 van de Werkgeversvereniging Banken is opgenomen dat alle betreffende banken ten minste één zogeheten participatiecertificaat afnemen. Door deze CAO-afspraak met de banken zijn enkele tientallen arbeidsplekken gerealiseerd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken