Doorzoek de cao

Nieuws

Per vandaag is de website van de CAO Banken geactualiseerd. De tekst van de CAO Banken 2023-2024 is artikelsgewijs te raadplegen. De volledige cao-tekst kan ook in pdf gedownload worden. Zie hier een overzicht voor de belangrijkste wijzigingen (link naar bijlage).

 

Een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen en De Unie heeft ingestemd met het eindbod van de Werkgeversvereniging Banken voor de CAO Banken 2023-2024. Daarmee zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie op 14 december 2022 een nieuwe CAO Banken overeengekomen.

De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie hebben sinds begin oktober 2022 overleg gevoerd over de nieuwe CAO Banken en hebben op diverse onderwerpen resultaten bereikt.

Op woensdag 26 oktober hebben cao-partijen verder gesproken over de CAO Banken 2023 en getracht nader tot elkaar te komen op de diverse ingebrachte voorstellen. De onderhandelingen zullen op donderdag 3 november worden voortgezet.

De Werkgeversvereniging Banken en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie zijn op donderdag 6 oktober gestart met een verkenning van de onderwerpen voor de nieuwe CAO Banken. Alle cao-partijen hebben aan de hand van voorstellenbrieven een toelichting gegeven op hun inzet. De belangrijkste onderwerpen voor de komende onderhandelingen zijn de primaire arbeidsvoorwaarden loon in combinatie met looptijd en pensioen. Daarnaast zal gesproken worden over een aantal andere thema’s zoals de hoogte van kostenvergoedingen, duurzame inzetbaarheid, verlof en vitaliteit.
Op woensdag 26 oktober zullen cao-partijen verder onderhandelen.

Op 2 maart 2022 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2022.

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken