Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, meldt u zich volgens de bij uw werkgever geldende regels ziek. Bovendien houdt u zich aan de wettelijke regels die in dat geval gelden.