Het bruto minimum(jeugd)loon bedraagt bij een voltijd dienstverband een percentage van het wettelijk minimumloon. Deze percentages zijn door de overheid vastgesteld.