Het bruto minimum(jeugd)loon bedraagt een percentage van het wettelijk minimumloon, afhankelijk van leeftijd. Deze percentages zijn door de overheid vastgesteld.