Bij een bestaansduur van de ploegendienst bedraagt de gewenningsuitkering gedurende vier achtereenvolgende perioden (in maanden):

Bestaansduur ploegendienst Gewenningsuitkering in percentage van de grondslag ploegentoeslag gedurende 4 achtereenvolgende perioden, uitgedrukt in maanden
Van Tot 80% 60% 40% 20%
½ jaar ¾ jaar 1 1 1 1
¾ jaar 1 jaar 2 2 2 2
1 jaar 2 jaar 3 3 3 3
2 jaar 3 jaar 4 4 4 4
3 jaar 4 jaar 5 5 5 5
4 jaar 5 jaar 6 6 6 6
5 jaar 6 jaar 7 7 7 7
6 jaar 7 jaar 8 8 8 8
7 jaar 8 jaar 9 9 9 9
8 jaar 9 jaar 10 10 10 10
9 jaar 10 jaar 11 11 11 11
10 jaar 15 jaar 12 12 12 12
15 jaar 20 jaar 15 15 15 15
20 jaar  of langer 18 18 18 18

 

 

 


De grondslag ploegentoeslag voor de berekening van de gewenningsuitkering wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de ploegentoeslag die in de 12 maanden voorafgaande aan de beëindiging dan wel de vermindering van de toeslag werd genoten over de periode waarin de toeslag werd ontvangen.

Indien u 60 jaar of ouder bent en 10 jaar of langer een toeslag als bedoeld in dit artikel geniet, dan ontvangt u een gewenningsuitkering ter hoogte van die toeslag die ongewijzigd van kracht blijft tot de pensioendatum.

Bereikt u de leeftijd van 60 jaar tijdens de looptijd van een gewenningsuitkering die voortvloeit uit een toeslag die 10 jaar of langer had bestaan, dan blijft de gewenningsuitkering die op de 60ste verjaardag van kracht is tot de pensioendatum ongewijzigd van toepassing.

Bent u 55 jaar of ouder en geniet u 15 jaar of langer een toeslag als bedoeld in dit artikel, dan bedraagt de gewenningsuitkering ten minste 75% van hetgeen voor 60 jarigen is bepaald.