Als uw werkgever een WGA-hiaatverzekering afsluit, is hij gerechtigd u 50% van de premie in rekening te brengen.

Uw werkgever treft een WGA/IVA-excedentvoorziening, die voorziet in aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid vanaf het derde ziektejaar. Uw werkgever mag ten hoogste een kwart van de premielasten van die voorziening bij u in rekening brengen.