Elke werkgever moet een salarissysteem hebben. Uw werkgever heeft daarbij de keuze tussen een eigen systeem of het modelsalarissysteem volgens deze cao (zie artikel 6.9). Uw werkgever publiceert het voor zijn onderneming vastgestelde systeem op zodanige wijze dat alle medewerkers hiervan kennis kunnen nemen.