U kunt jaarlijks vakantie-uren kopen of verkopen. Uw werkgever bepaalt na overleg met het vertegenwoordigend overleg het maximaal aantal vakantie-uren dat een medewerker jaarlijks kan kopen of verkopen, rekening houdend met de volgende bepalingen:

  • De medewerker heeft het recht om jaarlijks zijn bovenwettelijke uren te verkopen. In geval van verkoop dient in ieder geval het wettelijk minimum aantal vakantie-uren (vier maal de overeengekomen arbeidsduur) te resteren. Bij een 36-urige werkweek zijn dit 144 uren.
  • Naast hetgeen is bepaald in artikel 8.2, kunt u jaarlijks ten minste het aantal vakantie-uren gelijk aan de gemiddeld overeengekomen arbeidsduur kopen.
  • Vakantie-uren worden gekocht en verkocht tegen 116,33% van het dan geldende uurloon.