Als u interne voorschriften of reglementen van uw werkgever overtreedt kan uw werkgever u voor maximaal zeven werkdagen schorsen.