Als u bij uw werkgever in dienst treedt krijgt u een schriftelijke bevestiging daarvan, waarin wordt vermeld:

 • de datum van aanstelling en indiensttreding;
 • de overeengekomen arbeidsduur;
 • bij een aanstelling met een proeftijd: de duur van de proeftijd;
 • bij een aanstelling in een dienstverband voor bepaalde tijd: dat het dienstverband voor bepaalde tijd is aangegaan en de duur van dit dienstverband, hetzij door het noemen van een termijn, hetzij door het vermelden van de werkzaamheden met een aflopend karakter, waarvoor dit dienstverband wordt aangegaan;
 • de functiegroep waarin uw functie is ingedeeld;
 • een korte omschrijving van uw functie;
 • de salarisschaal volgens welke u wordt gesalarieerd;
 • indien van toepassing, het functiejaar dat aan u is toegekend;
 • het persoonlijk functiesalaris dat aan u is toegekend;
 • de al dan niet toelating tot een pensioenregeling;
 • of u gebonden bent aan een concurrentiebeding en de inhoud van dit beding;
 • het van toepassing zijn van deze en volgende cao's.