Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal uw werkgever zich tot het uiterste inspannen het dienstverband voor zowel het arbeidsgeschikte als het arbeidsongeschikte deel te continueren teneinde re-integratie-inspanningen optimaal tot hun recht te laten komen.

Indien u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, blijft u in principe in dienst. Uw werkgever creëert -conform de Verklaring van de Stichting van de Arbeid van 5 november 2004- voor u op ondernemingsniveau maatwerkoplossingen.