Bij de invoering van een regeling voor variabele werktijden gelden de volgende bepalingen:

  1. De arbeidsduur kan voor een nader te bepalen periode samengeteld worden. In dat geval zal een maximum aantal uren worden vastgesteld dat aan overschot of tekort mag optreden. Dat overschot of tekort kan met de volgende periode worden verrekend.
  2. U kunt binnen nader te bepalen tijdsgrenzen uw werk beginnen, onderbreken en beëindigen.
  3. Als er langer is gewerkt dan het maximum genoemd in a, komen die uren alleen voor vergoeding in aanmerking als uitdrukkelijk overwerk is overeengekomen of verplicht.