Het pensioen kan de vorm hebben van:

  • een eindloonregeling;
  • een geïndexeerde middelloonregeling (indexatieambitie: loon- of prijsindex);
  • een collectieve beschikbare premieregeling (CDC-regeling);
  • een individuele beschikbare premieregeling;
  • of combinaties daarvan (hybride regeling).