Onder loonsom wordt voor de premieverdeling verstaan het totale persoonlijk functiesalaris vermeerderd met vakantiegeld en dertiende maand van alle aan de pensioenregeling van de betreffende instelling deelnemende medewerkers.

Kosten van pensioenadministratie/-uitvoering worden geacht voor rekening van uw werkgever te komen.