De werkgever zonder eigen salarissysteem zal een toeslag van maximaal 15% van het persoonlijk functiesalaris gebruiken voor honorering van de wijze waarop u uw functie uitoefent en voor de beloning van het resultaat daarvan, tenzij de werkgever gebruik maakt van de conversiemogelijkheid conform artikel 6.4. om de beoordelingstoeslag om te zetten in een verhoging van de functiesalarissen van de medewerkers en de salarisschalen of in een vaste toeslag op het functiesalaris. Daarbij wordt het in artikel 6.13 bedoelde beoordelingssysteem gebruikt door werkgevers zonder eigen beoordelingssysteem.

Uw beoordelingstoeslag zal ieder jaar opnieuw worden vastgesteld en kan maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden uitbetaald.
De beoordeling en de daaraan verbonden toeslag heeft betrekking op de wijze van functie-uitoefening en het resultaat daarvan:

  1. van u als de individuele medewerker;
  2. van het organisatorisch verband waarin u werkzaam bent (afdeling, team, projectgroep etc.).