Werkgevers met niet meer dan 10 medewerkers in vaste dienst kunnen ervoor kiezen om geen vitaliteitsverlof aan te bieden.

In plaats daarvan moeten zij dan een gelijkwaardig bedrag aanwenden als vitaliteitsbudget ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 80-80-100 regeling.

Over de besteding van dit bedrag worden in dat geval afspraken gemaakt met het vertegenwoordigend overleg.