Indien u voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.9 tot en met 7.13, ontvangt u een toeslag voor overwerk. U heeft de keuze om uw vergoeding voor het verrichte overwerk in vrije tijd of in geld te ontvangen, tenzij uw werkgever op grond van organisatorische overwegingen een duidelijk en gemotiveerd bezwaar tegen die keuze kan aanvoeren.

De hoogte van de vergoeding is een percentage van het uurloon:

Vergoeding overwerkPercentage van het uurloon of het gewerkte uur
UrenZon/FeestMa t/m VrijZa
00.00-07.00 200 150 150
07.00-17.00 200 125 150
17.00-21.00 200 125 200
21.00-24.00 200 150 200

De overwerkvergoeding op zaterdag conform deze tabel is inclusief de zaterdagtoeslag, zoals geregeld in artikel 9.3.

De toeslag voor overwerk is geen basis voor andere beloningscomponenten.