Als u door overwerk van twee uur of langer ’s avonds niet in de gelegenheid bent een warme maaltijd thuis te gebruiken, dan krijgt u tegen overlegging van de nota de kosten daarvan vergoed tot een richtbedrag van €11,80. Dit geldt niet als uw werkgever een maaltijd verstrekt.

Eventuele loonbelasting en sociale premies over de maaltijdvergoeding / maaltijdverstrekking zijn voor uw rekening.

Als u door overwerk van twee uur of langer ’s avonds niet thuis kunt eten, mag u een maaltijdpauze nemen van een halfuur, die meetelt voor de berekening van de overwerkvergoeding.