Als u promoveert naar een functie, die is ingedeeld in een hogere functiegroep, wordt uw functiesalaris ingeschaald in de bijpassende hogere salarisschaal.

Uw functiesalaris in de nieuwe schaal wordt ingeschaald op het naast hogere schaalbedrag en verhoogd met een functiejaar.

Als uw functiesalaris bij promotie minder dan twee periodieken lager ligt dan het functie-aanvangssalaris (functiejaar 0) van de nieuwe schaal, vindt inschaling plaats op functiejaar 1.

Is het verschil tussen uw functiesalaris en het functie-aanvangssalaris meer dan twee periodieken, dan vindt inschaling plaats op het functie-aanvangssalaris (functiejaar 0).