Bij promotie naar een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep, wordt uw functiesalaris ingeschaald in de bijpassende hogere salarisschaal. Uw functiesalaris in de nieuwe salarisschaal wordt als volgt vastgesteld. Allereerst wordt gekeken naar het eerstvolgende hogere salarisbedrag in de nieuwe salarisschaal. Vervolgens wordt het functiejaar behorend bij dit eerstvolgende hogere salarisbedrag in de nieuwe salarisschaal verhoogd met één functiejaar.

Als het naast hogere salarisbedrag in de nieuwe salarisschaal uitkomt op het functie-aanvangsalaris wordt, alvorens een functiejaar in de nieuwe salarisschaal wordt toegekend, beoordeeld of het functie-aanvangsalaris in de nieuwe schaal hoger is dan uw huidige functiesalaris plus twee periodieken in uw huidige schaal. Is dat het geval, dan vindt inschaling plaats op het functie-aanvangsalaris van de nieuwe salarisschaal.

Indien het functie-aanvangsalaris in de nieuwe salarisschaal lager is dan uw huidige functiesalaris plus twee periodieken in uw huidige salarisschaal, dan vindt inschaling plaats op functiejaar 1 in de nieuwe salarisschaal.