Het voor u op jaarbasis geldende schaalbedrag dat hoort bij de salarisschaal en het aantal functiejaren op basis waarvan u wordt gesalarieerd.

*) In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de inkomensbestanddelen