De partijen bij de CAO Banken hebben op donderdag 31 januari 2019 een akkoord bereikt over de CAO Banken 2019 – 2020.

De cao-partijen zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2019 en heeft een looptijd van 2 jaar tot en met 31 december 2020. De overeengekomen structurele loonsverhoging bedraagt 2,5% per 1 januari 2019 en 2,5% per 1 januari 2020. Ook zijn cao-afspraken gemaakt over vitaliteit en wendbaarheid, verlof en diversiteit, die passen bij de snelle verandering die de bankensector doormaakt en de diversiteit van de 24 deelnemende werkgevers.

Klik hier voor de volledige tekst van het cao-akkoord.