Op 2 maart 2022 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2022.

Lees meer in het nieuwsbericht d.d. 3 maart 2022 
De tekst van deze nieuwe CAO vindt u onder CAO-banken. De Engelstalige tekst volgt spoedig.