Op 27 januari 2017 hebben de Werkgeversvereniging Banken (WVB), CNV Vakmensen en De Unie overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Banken.

De cao sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van loon, pensioenen, derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en werkgelegenheid.

Medewerkers die onder de cao vallen ontvangen een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2018. In april 2017 ontvangen deze medewerkers die op 1 april 2017 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 500 bruto, gebaseerd op een fulltime dienstverband.

Op het gebied van pensioenen wordt de werknemersbijdrage niet langer gemaximeerd. Daarnaast wordt de volledige Defined Contribution (DC)-regeling, die nu alleen is toegestaan voor het jaarinkomen boven € 56.248,22 mogelijk gemaakt voor het volledige jaarinkomen.

Cao-partijen gaan met elkaar in overleg over de reparatie van de duur en opbouw van het derde WW-jaar en loongerelateerde WGA. Daarnaast besteedt de nieuwe cao meer aandacht aan mantelzorg, diversiteit en de participatiewet.

In het kader van duurzame inzetbaarheid zal in gesprekken met medewerkers aandacht worden besteed aan de toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarnaast zal de WVB onder haar leden een onderzoek doen naar de bestedingen aan opleidingen om op die manier een beter beeld te krijgen van de omvang en de aard van de bestedingen. De cao geldt vanaf 1 januari 2017 en heeft een looptijd van 2 jaar, tot 1 januari 2019.

 

De tekst van de CAO Banken is op deze website eenvoudig te raadplegen. Zoeken op trefwoorden kan via de zoekfunctie rechts bovenin. Gebruik het menu in de topnavigatie om direct naar hoofdstukken (CAO per onderwerp) te springen. Of blader door de volledige tekst.