In geval van reorganisatie, waarvoor een sociaal plan is overeengekomen, gelden herplaatsingstermijnen voor uw werkgever. Gedurende deze termijnen wordt u ondersteund en gefaciliteerd bij het vinden van een andere functie, binnen of buiten de organisatie van uw werkgever. Faciliteiten zoals bijvoorbeeld voor het voeren van sollicitatiegesprekken en het volgen van een opleiding.
De lengte van de herplaatsingstermijnen is afhankelijk van de tijd dat u in dienst bent geweest:

  • twee maanden als de arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar heeft geduurd;
  • drie maanden als de arbeidsovereenkomst 5 tot 10 jaar heeft geduurd;
  • vier en een halve maand als de arbeidsovereenkomst 10 tot 15 jaar heeft geduurd;
  • zes maanden als de arbeidsovereenkomst 15 jaar of langer heeft geduurd.