De bank, financiële instelling of geassocieerde instelling, zoals vermeld in de lijst 'Deelnemende banken en financiële instellingen (op ingangsdatum van de cao), dan wel zoals die is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indien sprake is van toetreding tot deze cao gedurende deze looptijd.