U ontvangt een schriftelijke mededeling van:

  • de functie en een korte omschrijving daarvan;
  • het geldende rooster met de daarbij geldende dan wel overeengekomen compensaties in tijd en in geld;
  • regelingen met betrekking tot de maaltijden.

U zult een gespecificeerd overzicht ontvangen van de berekeningen inzake de totale werktijd en de ploegentoeslag.