U ontvangt een schriftelijke mededeling van:

  • de functie en een korte omschrijving daarvan;
  • het geldende rooster met de daarbij geldende dan wel overeengekomen compensaties in tijd en in geld;
  • regelingen met betrekking tot de maaltijden.

U zult een gespecificeerd overzicht ontvangen van de berekeningen inzake de totale werktijd en de ploegentoeslag. Deze toeslag zal worden vastgesteld als een gemiddeld percentage van het persoonlijk functiesalaris aan de hand van de volledige cyclus.