De gewenningsuitkeringen worden aangepast aan de wijzigingen van de functiesalarissen van medewerkers door toepassing van de structurele inkomensaanpassing in artikel 6.7 in de cao.