Op algemeen erkende feestdagen heeft u recht op een vrije dag met behoud van maandinkomen.

Als het werk een vrije dag op een algemeen erkende feestdag niet toelaat, kan aan u gevraagd worden toch te werken.

U kunt niet verplicht worden om te werken op dagen die volgens uw geloofsovertuiging feestdagen zijn. Als u vrij neemt op deze dagen en ze behoren niet tot de algemeen erkende feestdagen, moet u wel vakantie-uren opnemen, tenzij u en uw werkgever een andere oplossing kiezen. Van de werkgever wordt verwacht om in redelijkheid mee te werken aan een maatwerkoplossing voor de medewerker.