Cao-partijen spreken af dat gedurende de looptijd van de cao door de WVB jaarlijks onderzoek wordt gedaan naar de omvang van de bestedingen en het gebruik van instrumenten voor duurzame inzetbaarheid bij de werkgevers. Daarbij gaat het om duurzame inzetbaarheid in brede zin. Er zal gekeken worden naar de opleidingskosten en de toepassing van collectieve of individuele budgetten. Eind 2019 zal er specifiek ook onderzoek gedaan worden naar de uitkomsten van de vitaliteitsplannen van werkgevers. Deze informatie wordt door de WVB verzameld en gedeeld met de vakorganisaties.