U heeft recht op buitengewoon verlof met behoud van uw maandinkomen volgens de onderstaande tabel. 
Indien een bepaalde situatie ook wettelijk geregeld is, geldt de voor u meest gunstige bepaling.
 

Situatie Duur verlof

Overlijden van:

  • uw partner
  • een inwonend eigen, stief- of pleegkindVan de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis.

Overlijden van:

  • een (schoon-, pleeg-, stief-) ouder
  • een grootouder
  • een niet-inwonend eigen, stief-of pleegkind of aangehuwd kind
  • een (half-, stief- of pleeg)broer/ zus, zwager of schoonzus
  • een kleinkindEén dag en als u de begrafenis bijwoont nog een tweede dag.

Als u degene bent die de begrafenis regelt: van de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis.