De Werkgeversvereniging Banken (WVB) treedt op als werkgeverspartij bij het aangaan van de CAO Banken en behartigt de sociale belangen van haar leden. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn:

  • Ondernemingen en instellingen die middellijk dan wel onmiddellijk hun bedrijvigheid hebben op het gebied van de uitoefening van het bankbedrijf en ais zodanig beschikken over een vergunning om in Nederland het bedrijf uit te oefenen van bank.
  • Ondernemingen en instellingen die bedrijvigheid hebben binnen of nauw aansluitend aan het bankbedrijf en financiële instellingen die dienstverlenende alsmede interbancaire activiteiten verrichten voor banken.

Daarbij geldt dat leden van de WVB ook lid dienen te zijn van de NVB.

In de praktijk is sprake van een divers pallet van WVB-leden, bestaande uit 24 middelgrote en kleinere banken en financiële instellingen met een vestiging in Nederland. Voor twee derde van hen geldt dat het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland. In totaal vallen daarmee ca. 4.000 medewerkers onder de reikwijdte van de CAO Banken.

Leden worden nauw betrokken bij de WVB in het algemeen en de CAO Banken in het bijzonder. De belangrijkste redenen die leden noemen voor hun lidmaatschap zijn:

  • Leden worden ontzorgd bij de ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaardenbeleid.
  • De CAO Banken biedt een raamovereenkomst terwijl er op organisatieniveau voldoende flexibiliteit blijft voor maatwerkkeuzes.
  • De CAO Banken geeft buitenlandse leden marktconforme richtlijnen voor hun arbeidsvoorwaardenbeleid in Nederland.
  • Het lidmaatschap geeft toegang tot een divers netwerk van HR-professionals in de bancaire sector.
  • Ledenbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen op sociaaleconomisch terrein en actuele HR-thema’s, zoals arbeidsmarktontwikkelingen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, ontwikkelingen rondom hybride werken en aankomende wet- en regelgeving.

De WVB kent een bestuur dat bestaat uit een voorzitter (Maurice van Broek, Hoofd Human Resources bij BNG Bank) en een secretaris/penningmeester (Harma Sikma, Head of Human Resources & Facility bij Norinchukin Bank). Alle de Vries Director/Country Head NL & Sweden bij Deutsche Bank), die tot 12 maart de rol van secretaris/penningmeester heeft vervuld, treedt per 1 april 2024 af als bestuurder. Het secretariaat van de vereniging wordt gevoerd door Ellen Kok, Senior Adviseur Arbeidszaken bij de NVB.