Cao-partijen verplichten zich nadrukkelijk om dit hoofdstuk onder de aandacht te brengen van de werkgevers en hen te ondersteunen bij een goede uitvoering hiervan.