Doorzoek de cao

CAO Banken

In een snel veranderende economie wordt van medewerkers en banken steeds meer gevraagd. Niet alleen in het belang van de continuïteit van de organisatie, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst en, niet in de laatste plaats, voor een ieders persoonlijke ontwikkeling.

Het is van wezenlijk belang dat er oog is voor een goede balans tussen het werk en privé. Dat geldt ook voor aandacht voor de gezondheid van medewerkers. In deze cao is er daarom extra aandacht voor het toenemend beroep op mantelzorgers.

Daarnaast is er in deze cao aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de participatiewet en de wijzigingen in de WW. Daarmee staat ook in deze cao duurzame inzetbaarheid centraal.

  • Werkgeversvereniging Banken
  • De Unie
  • CNV Vakmensen

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken