Doorzoek de cao

CAO Banken

Voorwoord

Banken opereren in een markt die snel verandert door technologische ontwikkeling en digitalisering. Grote BigTechs en ook Fintech-startups jagen innovatie aan. De kosten-inkomstensratio staat onder druk en er is sprake van voortdurende personele krimp in de sector. Traditionele banen verdwijnen en er is een groeiende behoefte aan schaars IT-talent om de transitie van banken vorm te geven. De forse regeldruk voor banken vraagt om hoog opgeleide specialisten in de vakgebieden verslaglegging, control & risk, HR, compliance en audit. Banken werken intensief samen met diverse stakeholders om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken zoals het bestrijden van financiële criminaliteit, het klimaatvraagstuk en het bevorderen van diversiteit en inclusie. Sinds begin 2020 heeft de Covid-19 pandemie de wereld in een uitzonderlijke situatie gebracht. Banken hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming en uitvoering van economische steunmaatregelen.

De vele ingrijpende veranderingen bij banken en in de wereld om ons heen brengen onzekerheden over het werk van de toekomst. Als het gaat om de impact op werk nemen banken een vooruitstrevende positie in bij het doorvoeren van grootschalige structurele veranderingen in de manier van werken met aandacht voor wendbaarheid, vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers. Leidinggevenden en medewerkers zijn samen op zoek naar de best passende vorm van werk.

Het is voor medewerkers van belang om initiatief te nemen en persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan hun mobiliteit op de arbeidsmarkt in brede zin, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Voor leidinggevenden is het van belang medewerkers te stimuleren en te faciliteren in hun talentontwikkeling, met aandacht voor een inclusieve cultuur waarin iedereen kan meedoen en zichzelf kan zijn. Hierbij past een continue dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Een goede balans in de diversiteit van arbeidsrelaties is daarbij belangrijk.

De deelnemende werkgevers aan de CAO Banken zijn divers, voor circa twee derde van hen geldt dat het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland. De CAO Banken biedt een marktconform raamwerk dat past bij deze diversiteit en geeft ruimte voor werkgeversafspraken op maat.

Werkgeversvereniging Banken
CNV Vakmensen
De Unie

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken