Doorzoek de cao

CAO Banken

Voorwoord

Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een hoog opgelopen inflatie met als gevolg koopkrachtdaling voor de medewerkers. Vooruitkijkend naar 2023 blijft er onzekerheid bestaan over het verloop van de oorlog in Oekraïne en de economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Cao-partijen hebben bij het maken van afspraken voor deze cao gefocust op de collectieve loonontwikkeling.

De krapte op de arbeidsmarkt raakt de banken vooral in de functiedomeinen waar capaciteitsuitbreidingen nodig zijn, zoals KYC en IT. Tegelijkertijd blijft er sprake van een voortdurende krimp in traditionele banen. Banken blijven in brede zin investeren in de mobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het plaats- en tijdbewust werken is inmiddels gemeengoed geworden bij de banken. Leidinggevenden en medewerkers blijven daarbij samen op zoek naar de best passende vorm van werk met oog voor de betrokkenheid en de vitaliteit van medewerkers.

De deelnemende werkgevers aan de CAO Banken zijn divers, voor circa twee derde van hen geldt dat het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland. De CAO Banken biedt een marktconform raamwerk dat past bij deze diversiteit en geeft ruimte voor werkgeversafspraken op maat. Op deze manier wordt bijgedragen aan een robuust en wendbaar bankenlandschap in Nederland.

Werkgeversvereniging Banken
CNV Vakmensen
De Unie

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken