Doorzoek de cao

CAO Banken

Voorwoord

De CAO Banken kent een lange historie en heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een raamwerk-cao waaraan een groot aantal diverse banken en financiële instellingen deelneemt. Er bestaan onderlinge verschillen op het gebied van identiteit en structuur van banken. Voor circa twee derde van de deelnemende banken en financiële instellingen geldt dat het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland en dat het de Nederlandse vestiging is die is aangesloten bij de CAO Banken.

De financiële markt waarin banken opereren, is sterk aan verandering onderhevig als gevolg van exponentieel groeiende nieuwe technologie en kenmerkt zich door de opkomst van nieuwe spelers, de grote en kleine fintech-bedrijven. Door globalisering zijn bankproducten en -klanten steeds minder aan landsgrenzen gebonden. De huidige economische ontwikkelingen vragen om een flexibele en vaak snelle reactie van de banken en hun medewerkers. Om in te spelen op deze trends maakt de bancaire sector een veranderingsproces door. De sector ontwikkelt zich in snel tempo tot een wendbare digitale sector waarin lands- en sectorgrenzen vervagen.

De gevolgen voor de arbeidsmarkt zijn aanzienlijk. De bankensector krimpt en kenmerkt zich door forse uitstroom, terwijl er tegelijkertijd een groeiende behoefte is aan specifiek hoog opgeleid talent. Deze veranderingen vinden plaats in een context waarbij de Nederlandse economie groeit, de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt en er grote variaties zijn in vraag en aanbod. De pensioengerechtigde leeftijd stijgt door hogere levensverwachtingen en oudere medewerkers wordt gevraagd langer door te werken. Tegelijkertijd is het arbeidscontract voor het leven niet meer vanzelfsprekend. De diversiteit in arbeidsrelaties neemt toe.

Dit vraagt om wendbare medewerkers met diverse talenten, die investeren in hun inzetbaarheid en mobiliteit op de arbeidsmarkt en aandacht besteden aan hun vitaliteit. Een proactieve houding van medewerkers is essentieel om mee te kunnen groeien met deze ontwikkelingen. Het is aan de medewerkers om zelf initiatieven te nemen om te blijven leren, om hun talenten verder te ontwikkelen en aandacht te hebben voor een goede werk-privé-balans. Het is aan de werkgevers om hierin te faciliteren, bij te dragen aan een cultuur van diversiteit en inclusie en te zorgen voor een goede balans tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties.

Deze CAO Banken zet in op volwassen arbeidsverhoudingen, met ruimte voor werkgevers en medewerkers om maatwerkafspraken te maken die aansluiten bij hun diversiteit. Afspraken die gaan over het benutten van talenten binnen of buiten de organisatie en de wijze waarop medewerkers op een vitale manier kunnen blijven meedoen in een snel veranderende arbeidsmarkt.

  • Werkgeversvereniging Banken
  • CNV Vakmensen
  • FNV Finance
  • De Unie

Bij de totstandkoming van de CAO Banken zijn betrokken