Een CDC-regeling heeft naast de overige voorwaarden in dit hoofdstuk tenminste de volgende elementen:

  • een opbouwpercentage van 1,75% per deelnemersjaar;
  • een maximale franchise van € 19.734,87 per 1 januari 2020, en een maximale franchise van € 20.011,16 per 1 januari 2021. De maximale franchise wordt daarmee aangepast aan de algemene loonontwikkeling van deze cao.