Bijlage 1000

 

 • Arbeidsduur: De met u overeengekomen arbeidsduur per week.
 • Basis arbeidsduur: Gemiddeld 36 uur per week.
 • Functiemaandsalaris: Uw functiesalaris gedeeld door 12.
 • Functiesalaris: Het voor u op jaarbasis geldende schaalbedrag dat hoort bij de salarisschaal op basis waarvan u wordt gesalarieerd, uitgaande van de basis arbeidsduur.
 • Jaarinkomen: Uw jaarsalaris inclusief een eventuele zaterdagtoeslag, arbeidsmarkttoeslag en/of persoonlijke toeslag.
 • Jaarsalaris: Uw persoonlijk functiesalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag, dertiende maand, een eventuele beoordelingstoeslag,  ploegentoeslag en/of gewenningsuitkering.
 • Maandsalaris: Uw jaarsalaris gedeeld door 12.
 • Maandinkomen: Uw jaarinkomen gedeeld door 12.
 • Persoonlijk functiemaandsalaris: Uw persoonlijk functiesalaris gedeeld door 12.
 • Persoonlijk functiesalaris: Het voor u op jaarbasis geldende functiesalaris naar rato van de overeengekomen arbeidsduur inclusief een eventuele bovenschaligheid.
 • Persoonlijke toeslag: De persoonlijke toeslag wordt geen onderdeel van uw persoonlijk functiesalaris.
 • Uurloon: Uw persoonlijk functiesalaris gedeeld door 52 keer de overeengekomen arbeidsduur per week.
 • Waarnemingstoeslag: De vergoeding telt niet mee als grondslag voor de berekening van enige andere in de cao genoemde vergoeding, toeslag of uitkering en ook niet voor de berekening van de pensioengrondslag.