Salariscomponenten

CAO-begrippen
Functiesalaris
(salarisschaal op jaarbasis bij 36-urige werkweek)
Vaste toeslag Bovenschaligheid Ploegentoeslag
/Toeslag verschoven uren
Gewennings-
toeslag
Beoordelings-
toeslag
Arbeidsmarkttoeslag (wordt berekend over)

+

+

-

-

-

-

Beoordelingstoeslag (wordt berekend over Persoonlijk functiesalaris)

-

+

 

-

-

-

Bovenschaligheid (wordt berekend over)

+

-

-

-

-

-

Dertiende maand (1/12e deel, wordt berekend over)

+

+

+

+

+

+

Gewenningstoeslag(wordt berekend over Ploegentoeslag)

+

+

+

-

-

-

Overwerk (wordt berekend over Uurloon, inclusief evt. zaterdagtoeslag)

+

+

+

-

-

-

Pensioen (PGS) (wordt berekend over)

+

+

+

+

+

+

Persoonlijke toeslag (wordt berekend over)

+

-

+

-

-

-

Ploegentoeslag (wordt berekend over)

+

+

+

-

-

-

Vakantietoeslag (8%, wordt berekend over)

+

+

+

+

+

+

Waarnemingstoeslag (wordt berekend over)

+

+

-

-

-

-

Zaterdagtoeslag (wordt berekend over Uurloon)

+

+

+

-

-

-

Functiesalaris (bestaat uit)

+

-

-

-

-

-

Functiemaandsalaris (bestaat uit)

: 12

-

-

-

-

-

Persoonlijk functiejaarsalaris (bestaat uit)*

+

+

+

-

-

-

Persoonlijk functiemaandsalaris (bestaat uit)*

: 12

:12

:12

-

-

-

Uurloon (bestaat uit)

: 1.872

: 1.872

: 1.872

-

-

-

Jaarsalaris (bestaat uit)*

+

+

+

+

+

+

Maandsalaris (bestaat uit)*

: 12

:12

:12

:12

:12

:12

Jaarinkomen (bestaat uit)*

+

+

+

+

+

+

(bestaat uit)*

: 12

:12

:12

:12

:12

:12

 

Salariscomponenten

CAO-begrippen
Vakantie
toeslag
13e maand Persoonlijke
toeslag
Zaterdag
-toeslag
Arbeids
-marktoeslag
Overwerk
toeslag
Waarnemings
toeslag
Arbeidsmarkttoeslag (wordt berekend over)

-

-

-

-

-

-

-

Beoordelingstoeslag (wordt berekend over Persoonlijk functiesalaris)

-

-

-

-

-

-

-

Bovenschaligheid (wordt berekend over)

-

-

-

-

-

-

-

Dertiende maand (1/12e deel, wordt berekend over)

-

-

-

-

-

-

-

Gewenningstoeslag(wordt berekend over Ploegentoeslag)

-

-

-

-

-

-

-

Overwerk (wordt berekend over Uurloon, inclusief evt. zaterdagtoeslag)

-

-

-

-

-

-

-

Pensioen (PGS) (wordt berekend over)

+

+

-

-

-

-

-

Persoonlijke toeslag (wordt berekend over)

-

-

-

-

-

-

-

Ploegentoeslag (wordt berekend over)

-

-

-

-

-

-

-

Vakantietoeslag (8%, wordt berekend over)

-

-

-

-

-

-

-

Waarnemingstoeslag (wordt berekend over)

-

-

-

-

-

-

-

Zaterdagtoeslag (wordt berekend over Uurloon)

-

-

-

-

-

-

-

Functiesalaris (bestaat uit)

-

-

-

-

-

-

-

Functiemaandsalaris (bestaat uit)

-

-

-

-

-

-

-

Persoonlijk functiejaarsalaris (bestaat uit)*

-

-

-

-

-

-

-

Persoonlijk functiemaandsalaris (bestaat uit)*

-

-

-

-

-

-

-

Uurloon (bestaat uit)

-

-

-

-

-

-

-

Jaarsalaris (bestaat uit)*

+

+

-

-

-

-

-

Maandsalaris (bestaat uit)*

:12

:12

-

-

-

-

-

Jaarinkomen (bestaat uit)*

+

+

+

+

+

-

-

(bestaat uit)*

:12

: 12

:12

:12

:12

-

-


Arbeidsduur: De met u overeengekomen arbeidsduur per week.
Basis arbeidsduur: Gemiddeld 36 uur per week.
Functiemaandsalaris: Uw functiesalaris gedeeld door 12.
Functiesalaris: Het voor u op jaarbasis geldende schaalbedrag dat hoort bij de salarisschaal op basis waarvan u wordt gesalarieerd, uitgaande van de basis arbeidsduur.
Jaarinkomen: Uw jaarsalaris inclusief een eventuele zaterdagtoeslag, arbeidsmarkttoeslag en/of persoonlijke toeslag.
Jaarsalaris: Uw persoonlijk functiesalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag, dertiende maand, een eventuele beoordelingstoeslag, ploegentoeslag en/of gewenningsuitkering.
Maandsalaris: Uw jaarsalaris gedeeld door 12.
Maandinkomen: Uw jaarinkomen gedeeld door 12.
Persoonlijk functiemaandsalaris: Uw persoonlijk functiesalaris gedeeld door 12.
Persoonlijk functiesalaris: Het voor u op jaarbasis geldende functiesalaris naar rato van de overeengekomen arbeidsduur inclusief een eventuele bovenschaligheid.
Persoonlijke toeslag: De persoonlijke toeslag wordt geen onderdeel van uw persoonlijk functiesalaris.
Uurloon: Uw persoonlijk functiesalaris gedeeld door 52 keer de overeengekomen arbeidsduur per week.
Vaste toeslag: Uw persoonlijk functiesalaris kan worden aangevuld met een vaste toeslag in geval van een conversie van de beoordelingstoeslag conform artikel 6.4.
Waarnemingstoeslag: De vergoeding telt niet mee als grondslag voor de berekening van enige andere in de cao genoemde vergoeding, toeslag of uitkering en ook niet voor de berekening van de pensioengrondslag.