U kunt met uw leidinggevende een andere arbeidsduur afspreken. De arbeidsvoorwaarden, die van de arbeidsduur afhankelijk zijn, worden in dat geval naar rato toegepast.

In principe staan alle functies open voor een kortere arbeidsduur dan gemiddeld 36 uur per week.

In loopbaanmogelijkheden wordt geen onderscheid gemaakt op grond van de omvang van de arbeidsduur. Elke medewerker moet, wanneer hij voor een andere functie in aanmerking wil komen, aan de eisen die aan die functie gesteld worden voldoen.

De procedure voor het aanvragen van aanpassing van de arbeidsduur, die geldt op grond van de Wet flexibel werken, is van toepassing.