Sinds 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken van kracht die medewerkers het recht geeft om hun werkgever te verzoeken de arbeidsduur te wijzigen. De procedure uit die wet voor het aanvragen van aanpassing van de arbeidsduur is van toepassing.

U kunt met uw leidinggevende een andere arbeidsduur afspreken. De arbeidsvoorwaarden die van de arbeidsduur afhankelijk zijn, worden in dat geval naar rato toegepast.