Degene die met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en zijn standplaats in Nederland heeft, niet zijnde een vakantiekracht, bestuurder van een bank of hoogste functionaris die rechtstreeks betrokken is bij het bepalen van het onderneminsgbeleid.

In deze cao wordt de medewerker, voor zover mogelijk, aangesproken met u, en waar hij wordt geschreven, kan ook zij worden gelezen.