Degene die met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en zijn standplaats in Nederland heeft en is ingedeeld in één van de salarisschalen 3 t/m 15 conform de salaristabellen in deze cao (artikel 6.9). Een bestuurder van een bank, een hoogste functionaris die rechtstreeks betrokken is bij het bepalen van het ondernemingsbeleid en/of een functionaris die hoger is ingedeeld dan cao niveau/schaal 15, is geen medewerker in de zin van de cao. Een vakantiekracht is geen medewerker in de zin van de cao.

In deze cao wordt de medewerker, voor zover mogelijk, aangesproken met ‘u’, en waar ‘hij’ wordt geschreven, kan ook ‘zij’ worden gelezen.