Op 2 maart 2022 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2022.

De overeengekomen structurele loonsverhoging bedraagt 2,5% per 1 maart 2022. Andere resultaten betreffen belangrijke actuele thema’s als plaats- en tijdbewust werken, verlof, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, arbeidsongeschiktheid en sociaal werkgeverschap. Ook zijn drie studie-afspraken gemaakt over een carrièreswitch regeling, mantelzorgondersteuning en verlofsparen. Cao-partijen hebben tevens afgesproken gedurende de looptijd van de CAO Banken 2022 in gesprek te blijven over de voortgang en implementatie van het pensioenakkoord en de consequenties voor de CAO Banken en streven ernaar om uiterlijk 1 november 2022 te komen tot nieuwe (tussentijdse) cao-afspraken over pensioen.
De tekst van deze nieuwe CAO vindt u onder CAO-banken of kunt u downloaden als pdf.