De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2021 overleg gevoerd over de CAO Banken 2022.

Dit overleg heeft op 1 februari 2022 ertoe geleid dat cao-partijen op veel onderwerpen resultaten hebben bereikt en dat de WVB ten aanzien van de structurele loonsverhoging een eindbod heeft gedaan van 2,5% per 1 maart aanstaande. De hoofdthema’s van de CAO Banken 2022 zijn wendbaarheid, vitaliteit en betrokkenheid en de resultaten betreffen belangrijke actuele thema’s als plaats- en tijdbewust werken, verlof, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, pensioen, arbeidsongeschiktheid en sociaal werkgeverschap. De looptijd van de CAO Banken 2022 is een jaar, te weten van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De uitslag van de ledenraadpleging door de vakorganisaties wordt verwacht op 25 februari aanstaande.