Op 9 maart 2021 zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2021 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2021. De overeengekomen structurele loonsverhoging bedraagt 1,4% per 1 juli 2021. Ook zijn twee studie-afspraken gemaakt over anders werken en het pensioenakkoord.
Klik hier voor de volledige tekst van het cao-akkoord.

De nieuwe CAO banken vindt u hier en hier in pdf-formaat.