De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2020 constructief overleg gevoerd over de CAO Banken 2021 e.v.. Het resultaat van dit overleg is een eindbod vanuit de WVB voor een cao met een looptijd van 1 jaar (van 01-01-21 tot en met 31-12-21) met een structurele loonsverhoging van 1,4% per 1 juli a.s. Onderdeel van dit eindbod is dat werkgevers om bedrijfseconomische redenen, mogelijk mede voortvloeiend uit de impact van de aanhoudende Covid-19 pandemie, ontheffing kunnen vragen voor de toepassing van de structurele loonsverhoging. In dat geval geldt de bestaande dispensatiemogelijkheid in de cao (artikel 1.8) en besluiten cao-partijen over dit verzoek. Tevens onderdeel van het eindbod zijn twee studie-afspraken, te weten een studie over anders werken en een studie over het pensioenakkoord waar cao-partijen eind 2020 al mee gestart zijn. De vakorganisaties zullen het eindbod voorleggen aan hun leden. De uitslag van de ledenraadpleging wordt verwacht op 8 maart aanstaande.