Vanuit het bestuur SPAWW heeft de Werkgeversvereniging Banken (WVB) bericht ontvangen dat de geplande ingangsdatum van 1 april a.s. helaas niet gehaald gaat worden.

Het bestuur SPAWW geeft aan dat hard gewerkt wordt aan de oplossing van de knelpunten waardoor de vertraging is ontstaan. Met enige voorzichtigheid voorzien zij nu als nieuwe ingangsdatum 1 juli 2018. De WVB wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de planning.
Aanvullende informatie is ook te vinden op de site: www.spaww.nl.

Zie ook bericht 27-12-2017: