Het bestuur SPAWW geeft aan dat hard gewerkt wordt aan de oplossing van de knelpunten waardoor de vertraging is ontstaan. Met enige voorzichtigheid voorzien zij nu als nieuwe ingangsdatum 1 juli 2018. De WVB wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de planning.
Aanvullende informatie is ook te vinden op de site: www.spaww.nl.

Zie ook bericht 27-12-2017: