De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties hebben op 12 december jl. het verzoek tot deelname aan de verzamel cao Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) ingediend bij de Stichting PAWW. Hiermee wordt invulling gegeven aan de cao afspraak over reparatie van duur en opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA, zoals verwoord in paragraaf 12.8 van de CAO Banken.

Het bestuur van de Stichting PAWW heeft laten weten dat de algemeen verbindend verklaring van de verzamel-cao 4.01 (niet (semi) publieke dienstverlening) in de Staatscourant van 12 april is gepubliceerd.

Dit betekent dat de WVB deel gaat nemen in deze verzamel-cao, die per 1 juni 2018 in werking zal treden. Onder deze cao vallen de volgende bedrijven/branches:
Verbond van Verzekeraars, sector Arbeidsvoorwaarden, Werkgeversvereniging Banken (WVB), Zorgverzekeraars Nederland (als werkgeversorganisatie), Aegon Nederland N.V., De Volksbank N.V., Coöperatieve VGZ, Vivat N.V., ING Bank Personeel B.V., Achmea Interne Diensten N.V., de Coöperatieve Rabobank U.A., Obvion N.V., Zorgverzekeraars Nederland (als individuele werkgever), AZL N.V., ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO ARBO Services B.V., ABN AMRO Commercial Finance Holding B.V., NN Insurance Personeel B.V., NN IP Personeel B.V., Delta Lloyd Services B.V., PGGM N.V..

Voor een goed lopend implementatieproces is het van belang dat er tijdig aandacht besteed wordt aan de inrichting van de salarisadministratie en het informeren van medewerkers. Nadere toelichting over de rekenregels voor de salarisadministratie is ook te vinden op de site: Spaww.nl/Documenten.

Zie ook bericht d.d. 29 maart 2018