Als aan u op grond van de voormalige regeling uit de Algemene Bank-CAO seniorenverlof is toegekend, kunt u dit voortzetten. U kunt er ook voor kiezen om het seniorenverlof om te zetten naar vitaliteitsverlof (artikel 8.6) of naar de 80-80-100-regeling (artikel 7.4), binnen de voor die regelingen geldende voorwaarden.