De WVB sluit deze cao namens de bij haar aangesloten banken en instellingen met de vakorganisaties af. De banken en instellingen zijn rechtstreeks gebonden aan deze cao. Bij tussentijdse toetreding tot deze cao door nieuwe leden van de WVB zal de WVB de vakorganisaties hiervan op de hoogte stellen en namens cao-partijen deze uitbreiding als een tussentijdse wijziging aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Niet onder de werking van deze cao vallen bestuurders, hoogste functionarissen die rechtstreeks betrokken zijn bij het bepalen van het ondernemingsbeleid en medewerkers met een functie boven niveau/schaal 15. Deze cao geldt ook niet voor vakantiekrachten.

Voor medewerkers ingedeeld bij technische, huishoudelijke of onderhoudsdiensten e.d. kunnen in deze cao afwijkende bepalingen worden opgenomen.