De nieuwe pensioenafspraken tussen cao-partijen, die sinds 1 april 2024 zijn van kracht zijn, zijn vastgelegd in een addendum bij de CAO Banken 1 januari 2023 – 1 januari 2025. Dit addendum dient ter vervanging van hoofdstuk 11 in deze cao. Het addendum is per vandaag in pdf te downloaden (zie rechtsboven op deze website). Een Engelstalige versie volgt zo spoedig mogelijk.