Een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen en De Unie heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de pensioenafspraken voor de CAO Banken 2023-2024. Daarmee hebben de cao-partijen een akkoord bereikt. De pensioenafspraken in de cao gelden per 1 april 2024.

Met de pensioenafspraken in de CAO Banken 2023 -2024 wordt uitvoering gegeven aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Uitgangspunt zijn de wettelijke kaders die voor diverse soorten pensioenregelingen gelden. Als onderdeel van de afspraken hebben cao-partijen een handreiking opgesteld in de vorm van een ‘tienstappenplan’. Lees meer.