Per vandaag is de website van de CAO Banken geactualiseerd. De tekst van de CAO Banken 2023-2024 is artikelsgewijs te raadplegen. De volledige cao-tekst kan ook in pdf gedownload worden. Zie hier een overzicht voor de belangrijkste wijzigingen (link naar bijlage).