Een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen en De Unie heeft ingestemd met het eindbod van de Werkgeversvereniging Banken voor de CAO Banken 2023-2024. Daarmee zijn de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie op 14 december 2022 een nieuwe CAO Banken overeengekomen.

De nieuwe cao zal ingaan per 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 2 jaar tot en met 31 december 2024. De functiesalarissen en functieschalen worden structureel verhoogd, respectievelijk per 1 januari 2023 met 3,5%, per 1 juli 2023 met 1% en per 1 januari 2024 met 4%. Per 1 januari 2023 wordt een eenmalig bedrag uitgekeerd van € 1.000,- bruto op voltijd basis aan alle medewerkers die op 1 januari 2023 in dienst zijn bij de werkgever en aan uitzendkrachten die per die datum werkzaam zijn voor de werkgever. Deze eenmalige uitkering wordt naar rato aangepast ingeval de arbeidsduur lager is dan gemiddeld 36 uur per week. Overige onderwerpen waarover cao-partijen afspraken hebben kunnen maken gaan onder meer over 5 mei als jaarlijkse feestdag en betaalde vrije dag, aansluiting bij de Wet Arbeid en Zorg voor de begrippen ‘ouder’ en ‘kind’ in relatie tot diverse verlofregelingen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, werkgelegenheid en diversiteit. Over pensioen zullen cao-partijen de komende tijd in gesprek blijven met het streven om vóór 1 juli 2023 tussentijdse pensioenafspraken te maken.