Als u een functie uitoefent op het salarisniveau tot en met 10, krijgt u voor overwerk een vergoeding conform de tabel in artikel 9.4.