Steeds meer organisaties dragen bij aan het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking. Ook de banken die aan deze cao zijn verbonden ondernemen hiertoe verschillende activiteiten. Om deze bijdrage zichtbaar te vergroten spreken cao-partijen af dat elke aangesloten bank (tenminste) 1 participatiecertificaat ter waarde van € 3.500,- afneemt in 2017 (participatiecertificaat.nl).
Daarnaast besteedt WVB aandacht aan het gedachtengoed achter de participatiewet door middel van het organiseren van een of meerdere bijeenkomsten voor de leden van de WVB.