In de CAO Banken is afgesproken dat er geen rekening meer wordt gehouden met je leeftijd bij het toekennen van verlof. Dat is niet meer van deze tijd. Goed HR-beleid houdt al rekening met de verschillende behoeften van medewerkers in de verschillende levensfasen.

Vanaf 2017 hebben alle medewerkers die 36 uur per week werken recht op 201,6 uur. Medewerkers tussen 55 en 59-jaar, mits in dienst op 1 juli 2014, hebben met ingang van 2018 recht op 201,6 uur.

De komende jaren groeien we daar in stapjes naar toe. Ook is afgesproken dat voor nog een beperkt aantal omstandigheden recht blijft bestaan op buitengewoon verlof. Dat betreft dan vooral omstandigheden die de medewerker overkomen, zoals een overlijden.

Als je vrijwillig voor iets kiest, zoals een huwelijk, dan krijg je daar vanaf 2015 geen buitengewone verlofdagen meer voor. In de cao kun je lezen wat dit voor jou betekent.