Op vrijdag 28 september jl. is het overleg gestart tussen de Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties om te komen tot een nieuwe CAO Banken vanaf 1 januari 2019.

Cao partijen hebben ieder hun voorstellenbrief toegelicht. Gemeenschappelijke onderwerpen, die inhoudelijk in ieder geval verder zullen worden besproken zijn de collectieve loonsverhoging, een mogelijke conversie van de beoordelingstoeslag, de vitaliteit en wendbaarheid van medewerkers en de verhouding tussen vast en flex personeel. Een vervolgoverleg is gepland voor maandag 22 oktober aanstaande.